In dit blog sta ik onder andere stil bij ons webinar van afgelopen maand waarin wij ingaan op de huidige situatie van de economie en de financiële markten en overige onderwerpen.

Mocht u na het lezen van mijn blog nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Uiteraard kunt u ook altijd met andere vragen dan wel opmerkingen bij ons terecht.

Webinar visie 2023 terugkijken

Woensdag 8 februari hebben we in ons halfjaarlijkse seminar stilgestaan bij de ontwikkelingen op de verschillende financiële markten. Daarbij heb ik gepresenteerd hoe onze visie is opgebouwd en hoe dit tot de huidige portefeuille indeling heeft geleid. Mocht u het webinar hebben gemist, dan kunt u ons webinar hier terugkijken. Naast het webinar kunt u hier ook de presentatie in PowerPoint downloaden.

Jubileum: Van Lieshout & Partners bestaat 25 jaar!

Dit jaar bestaat van Lieshout & Partners 25 jaar. Dankzij het vertrouwen van onze klanten zijn wij in staat geweest succesvol als vermogensbeheerder te kunnen en mogen optreden, voor een steeds groter wordende klantenkring.

Samenwerking met Natie Angela verstevigd

Wij willen u met vreugde melden dat de samenwerking tussen Van Lieshout & Partners en Natie Angela verder is verstevigd. Met ingang van 15 december 2022 is relatiebeheerder Natie Angela van Angela Investment Solutions verbonden agent van Van Lieshout & Partners geworden. Angela Investment Solutions is de eenmanszaak die Natie al jaren heeft voor haar werkzaamheden. Angela Investment Solutions zal contractueel uitsluitend en exclusief optreden als verbonden agent voor Van Lieshout & Partners. Dit heeft verder geen gevolgen voor onze en haar dienstverlening aan u, die ongewijzigd zal worden voortgezet. Van Lieshout & Partners draagt er, net als in het verleden, voor zorg dat Angela Investment Solutions zich houdt aan alle wettelijke vereisten die op Van Lieshout & Partners van toepassing zijn. Angela Investment Solutions zal worden beloond op basis van een percentage van de door Van Lieshout & Partners aan u in rekening gebrachte advies- of beheervergoeding.

Natie Angela vermogensbeheerder

Natie Angela geeft u ook graag een toelichting tijdens de onderhoudsgesprekken die zij met u voert.

Compliance vergoeding vanaf 1 januari 2023

Voor nieuwe relaties hebben wij in het vorige jaar een compliance vergoeding ingevoerd. De reden hiervoor is dat Van Lieshout & Partners wettelijk verplicht is om financieel-economische criminaliteit zoals fraude, witwassen en de financiering van terrorisme te voorkomen. Wij doen dit o.a. door de herkomst van vermogen, transacties en de identiteit van onze klanten te controleren. Deze jaarlijkse controles kosten veel tijd en geld. Wij berekenen een beperkt deel van deze kosten aan u door. Per kwartaal bedraagt het tarief € 15 (exclusief BTW). Vanaf dit jaar brengen wij dit tarief bij al onze relaties in rekening.

Verhoogde rente depotbank InsingerGilissen

In navolging van de renteverhogingen van de Europese Centrale Bank, vergoedt onze depotbank InsingerGilissen per 1 oktober weer een positieve rente. Aangezien sindsdien de Europese Centrale Bank de rente verder heeft verhoogd, heeft InsingerGilissen per 1 januari 2023 de rente op de aanwezige gelden die op uw effectenrekening staan verder verhoogd van 0,25 % naar 0,5 %.

Wat gebeurt er met uw portefeuille in geval van overlijden?

Hoewel het geen opbeurend onderwerp is, is het toch goed om soms stil te staan bij de mindere momenten in het leven. In dit deel van deze blog staan wij stil bij de vraag wat er met uw portefeuille gaat gebeuren die Van Lieshout & Partners voor u beheert in geval van overlijden. Wordt er doorbelegd of worden alle beleggingen in uw portefeuille verkocht?

Bij Van Lieshout & Partners hebben wij daarvoor de volgende werkwijze:

  1. Wij ontvangen het bericht dat de cliënt is overleden.
  2. Vervolgens wordt in overleg met de erfgename en/of executeur bepaald of het beheer wordtvoortgezet of wordt beëindigd.

Achtergrond hiervoor is dat het beheer van de portefeuille altijd is afgestemd op de wensen, doelen, financiële positie, risicohouding en beleggingshorizon van de cliënt (in dit geval de overledene). Omdat de overledene er niet meer is, ontstaat een nieuwe situatie waarbij de partner en/of andere erfgenamen mogelijk cliënt worden bij Van Lieshout & Partners. In dat geval zullen we eerst de wensen, doelen, financiële positie, risicohouding en beleggingshorizon inventariseren van de nieuwe relatie(s), zodat een passend profiel wordt vastgesteld.

Wellicht is het goed om ook hier eens bij stil te staan met uw contactpersoon binnen Van Lieshout & Partners. Wij helpen u graag !

Drs. Richard de Jong RBA is directeur vermogensbeheer bij en mede-eigenaar van Van Lieshout & Partners N.V. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.