Visie december 2019 "Handelsconflict blijft punt van zorg"

Visie december 2019: “Handelsconflict blijft punt van zorg”

De laatste weken zien wij vooral in de VS steeds meer lichtpuntjes. Waar veel beleggers en analisten begin 2019 nog uitgingen van een wereldwijde recessie, begint deze angst steeds verder op de achtergrond te raken. In het derde en vierde kwartaal groeide de Amerikaanse economie met 2,1 %, wat op het gemiddelde ligt van de afgelopen jaren. In Europa is de groei op dit moment 1,2 %, wat lager is dan de gemiddelde groei in Europa.

Economische groei vanaf 2000 voor de VS
Economische groei vanaf 2000 voor Europa

In bovenstaande grafieken hebben wij de economische groei vanaf 2000 afgebeeld voor zowel de VS als voor Europa. Wat opvalt is dat ondanks alle mogelijke zorgen de economische groei in de VS goed blijft liggen en dat de VS al ruim 10 jaar een jaarlijkse groei weet te realiseren.

“Handelsconflict blijft punt van zorg”

In onze vorige verslagen schreven wij regelmatig dat het handelsconflict tussen de VS en China een punt van zorg blijft. In de maand december hebben beide landen echter een deelakkoord bereikt. In dit akkoord hebben beide landen afgesproken dat China enerzijds aanzienlijk meer Amerikaanse producten de komende jaren zal gaan kopen en anderzijds dat China de interne Chinese markt openstelt voor Amerikaanse banken en verzekeraars. Wel blijven de Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen grotendeels intact om handhaving van het akkoord af te blijven dwingen.

Naast het feit dat het akkoord goed nieuws is voor (Amerikaanse) ondernemingen is het grootste winstpunt dat er voorlopig althans een einde is gekomen aan alle onzekerheid. Dit valt ook op te maken aan het vertrouwenscijfer van grote Amerikaanse ondernemingen die aanzienlijk positiever zijn geworden.

Conclusie

Gegeven de lage en veelal zelfs negatieve rente blijven wij aandelen prefereren boven obligaties. Vanwege de hogere economische groei in de VS hebben wij een voorkeur voor Amerikaanse aandelen ten opzichte van Europese aandelen. Hoewel er economisch steeds meer lichtpuntjes beginnen te ontstaan, met name in de VS, en er een deelakkoord is tussen China en de VS vinden wij het nog te vroeg om meer risico toe te voegen. Voordat wij binnen een bestaand profiel het beleggingsrisico verhogen, willen wij eerst de komende bedrijfscijfers afwachten en willen wij in de komende macro-economische cijfers een bevestiging zien dat de economische groei inderdaad begint aan te trekken.

Drs. Richard de Jong RBA is directeur vermogensbeheer bij en mede-eigenaar van Van Lieshout & Partners N.V. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wij leggen u graag uit wat in uw situatie, en op basis van uw wensen en uw vermogen, het beste bij u past.