Marktupdate mei 2020

Update beleggingen mei 2020

Zoals ik in mijn vorige blogs al heb beschreven, hebben wij sinds halverwege maart stapsgewijs wat extra risico aan de portefeuille toegevoegd door het terugkopen van aandelentrackers die wij in de weken daarvoor hadden verkocht.

Beleggingsbeleid

Ook in de maand mei blijven wij risico aan de portefeuille toevoegen, zij het geleidelijk. Wij voegen wat extra risico toe door een aandelentracker waar wij calls op hebben verkocht, deels terug te kopen en een aandelentracker zonder calls daar voor in de plaats te kopen. Tevens hebben wij enkele calls doorgerold, waardoor onze aandelenexposure omhoog gaat.

Sinds de Centrale Banken halverwege maart begonnen met stimuleren, herstelden de wereldwijde aandelen snel. In eerste instantie waren het met name de zogenaamde “stay-at-home” aandelen die in koers stegen. Met deze stay-at-home aandelen bedoelen wij aandelen van ondernemingen die profijt hadden van het COVID-19 virus en de daarop volgende lockdowns. Te denken valt bijvoorbeeld aan een Microsoft. Dit bedrijf groeit al jaren, vooral door de aangeboden cloudoplossingen, maar door de wereldwijde lockdowns gebruiken veel mensen nu ook Microsoft Teams (online vergaderen). Dit heeft de omzet en de winstgevendheid een extra boost gegeven. Daarnaast presteren online retailers, zoals een Zalando en Amazon, bijzonder goed, aangezien veel mensen hun boodschappen en overige aankopen via internet doen. Vanwege dit gemak, gaan wij ervan uit dat deze trend zal blijven doorzetten. Ook als straks de wereld weer open gaat. Wereldwijd zijn bijna alle grote farmaceuten bezig met het ontwikkelen van een medicijn / vaccin tegen het COVID-19 virus. Mocht dit lukken, dan is het aannemelijk dat dit medicijn de komende jaren miljarden aan omzet en winst zal genereren. Tevens zorgt de crisis ervoor dat overheden de komende jaren meer in gezondheidszorg gaan investeren. Vandaar dat ook aandelen van farmaceuten en aandelen van ondernemingen die medische apparaten maken het goed doen.

Vanaf halverwege mei zien wij echter dat naast de Corona aandelen vooral de “heropenings”-aandelen hard aan het stijgen zijn. Heropeningsaandelen zijn aandelen van ondernemingen die hard getroffen zijn door de wereldwijde lockdowns vanwege de afnemende vraag naar hun producten en diensten. Toen de wereld op slot ging kelderde hun omzet en winst. Nu de wereld weer langzaam aan het open gaan is, gaan sommige beleggers ervan uit dat hun omzet en winst op termijn ook weer snel kan herstellen. Voorbeelden van sectoren die hard geraakt zijn door de wereldwijde lockdowns zijn: luchtvaart, toerisme, banken, industrie, energie en materialen.

Herstel wereldwijde aandelenindex

In bovenstaande grafiek hebben wij een en ander grafisch afgebeeld. Het eerste herstel op de wereldwijde aandelenindex (MSCI All Countries) werd gedragen door de stay-at-home aandelen. Gegeven de stijgende winsten van dit soort ondernemingen, was deze stijging verklaarbaar en logisch. Daarna stegen deze aandelen nog deels door, maar waren het vooral de afgestrafte heropeningsaandelen die voor het herstel zorgden. Ter illustratie, in de maand mei stegen deze aandelen gemiddeld met 20 tot 40 %. Voor de goede orde, ondanks het herstel staan deze aandelen voor dit beleggingsjaar nog fors in de min.

Reden verdere stijging

Voor veel beleggers kwam het tweede gedeelte van het herstel op de beurs, gedragen door de heropeningsrally, als een verrassing. Hoe kan het zijn dat aandelen van ondernemingen hard stijgen, terwijl de huidige winsten tot wel 90 % aan het dalen zijn?

De allerbelangrijkste verklaring is dat, net als 10 jaar geleden, de wereldwijde Centrale Banken enorm aan het stimuleren zijn. Een behoorlijk deel van dit extra gecreëerde geld vindt haar weg naar de financiële markten. Dit betekent dat er plotseling een enorme hoeveelheid geld bijkomt, waarmee aandelen en obligaties worden aangekocht. Deze extra vraag, zorgt weer voor hogere koersen. Vooral de Amerikaanse Centrale Bank (de Fed) heeft aangegeven de stimuleringsplannen nog jaren aan te houden.

In combinatie met de enorme hoeveelheid extra liquiditeit die de Centrale Banken hebben gecreëerd en het feit dat de wereld weer langzaam open gaat, durfden sommige beleggers het aan om aandelen te kopen van ondernemingen die het nu zeer lastig hebben. Zij gaan ervan uit dat deze ondernemingen het nu weliswaar lastig hebben, maar wellicht over 1 á 2 jaar niet meer. Tegen die tijd zijn de aandelen waarschijnlijk al flink hersteld, waardoor het beter is deze aandelen nu alvast te kopen.

Onze portefeuille

Portefeuille core-satalite strategie

Zoals wellicht bekend, hanteren wij een zogenaamde core-satellite strategie. De core is de kern van de portefeuille en is gebaseerd op de wereldwijde aandelenbenchmark. Afwijkingen ten opzichte van deze benchmark worden vastgesteld op basis van onze top-down visie. De kern vormt het grootste gedeelte van de aandelenportefeuille. In de grafiek hieronder is de kern het midden van de grafiek (vierkant). In deze trackers zitten de grootste ondernemingen van de desbetreffende regio. Dit zijn zowel stay-at-home aandelen alsmede de heropeningsaandelen.

Met de satellieten (het kleinere onderdeel van de portefeuille, de cirkels) proberen wij extra spreiding in de portefeuille aan te brengen of willen wij profiteren van een trend die wij waarnemen. Met deze satellieten zouden wij bijvoorbeeld kunnen inspelen op de mogelijke verdere stijging van de heropeningsaandelen. Immers, de wereldwijde economie gaat steeds meer open en de Centrale Banken blijven voor veel liquiditeit zorgen. Wij vinden het echter nog veel te vroeg om sommige sectoren, zoals luchtvaart, Europese bankaandelen en delen van het toerisme, als extra satelliet in de portefeuille op te nemen. Ook binnen de satellieten, kiezen wij voor kwaliteit. De aandelentrackers die wij als satelliet opnemen in onze portefeuille moeten wel bestaan uit aandelen van kwalitatief goede ondernemingen die profiteren van een langjarige trend, met een degelijke winstgroei, een degelijk management en vooral goede lange termijnvooruitzichten. Bovengenoemde sectoren (luchtvaart, Europese banken en delen van het toerisme) voldoen hier (nog) niet aan.

Drs. Richard de Jong RBA is directeur vermogensbeheer bij en mede-eigenaar van Van Lieshout & Partners N.V. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Bent u benieuwd naar ons beleggingsbeleid naar aanleiding van het bovenstaande?

 

Schrijf u nu in voor de periodieke nieuwsbrief van Van Lieshout & Partners