Tarieven

Tariefstelling covered call beleggen

Als u gaat beleggen onder beheer door Van Lieshout & Partners zijn daar kosten aan verbonden. Onderstaand treft u een inschatting aan van de jaarlijkse kosten van een beleggingsportefeuille van € 500.000, die volgens een gematigd offensief beleggingsprofiel wordt belegd in aandelentrackers met geschreven call opties.

Beheervergoeding

Over het in beheer gegeven vermogen rekenen wij een vergoeding van 0,20 % per kwartaal (exclusief BTW). Deze vergoeding wordt per kalenderkwartaal berekend over het gemiddeld beheerd vermogen en per het eind van elk kwartaal door ons in rekening gebracht.

Compliance tarifering

Van Lieshout & Partners is wettelijk verplicht om financieel-economische criminaliteit zoals fraude, witwassen en de financiering van terrorisme te voorkomen. Wij doen dit o.a. door de herkomst van vermogen, transacties en de identiteit van onze klanten te controleren. Deze jaarlijkse controles kosten tijd en geld. Wij berekenen een beperkt deel van deze kosten aan onze klanten door. Per kwartaal bedraagt het tarief € 15 (exclusief BTW).

Transactiekosten depotbank

De transactiekosten zijn 0,12 % over het effectieve bedrag met een minimum van € 10,00 van aan- en verkopen van obligaties en aandelen (c.q. fondsen). Voor buitenlandse orders wordt de provisie verhoogd met de kosten van de buitenlandcorrespondent. Deze kosten zijn afhankelijk van de omvang van de transactie en de effectenbeurs. Op basis van onze ervaringen en het gematigd offensieve profiel gaan wij ervan uit dat de transactiekosten voor een portefeuille jaarlijks circa 0,30 % bedragen. Over de transactiekosten wordt geen BTW berekend. Deze kosten worden rechtstreeks door de depotbank Binck/Saxo bij u in rekening gebracht.

Servicefee depotbank

Depotbank Binck/Saxo berekent jaarlijks een banking fee van 0,09 % over het gemiddeld beheerd vermogen. Hier wordt geen BTW over berekend.

In dit overzicht worden de kosten van de trackers niet opgenomen.

De bovenstaande tariefstelling betreft een zo goed mogelijke inschatting. Mede afhankelijk van het met de klant overeengekomen beleggingsprofiel en de omvang van het beheerde vermogen, kan de inschatting van de kosten naar boven of naar beneden afwijken.

Omvang portefeuille Kosten in % Totaal in €
Beheerfee € 500.000 0,80% € 4.000
Compliancefee 0,01% € 60
BTW (21%) 0,17% € 853
Transactiekosten depotbank 0,29% € 1.450
Valutakosten (schatting) 0,10% € 500
Bankingfee depotbank 0,09% € 468
Totaal aan kosten 1,47% € 7.330