Organisatie van Lieshout & Partners

Organisatie van Lieshout & Partners

Van Lieshout en Partners wordt geleid door de directieleden drs. Richard de Jong RBA en drs. Erik Beekes MBA. Richard de Jong is verantwoordelijk voor de beleggingsstrategie alsmede de uitvoering hiervan. Tevens is hij eindverantwoordelijk voor compliance. Erik Beekes is directeur en verzorgt de commerciële ontwikkeling zoals het aantrekken van vermogensbeheerders en het werven van nieuwe relaties. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken binnen het bedrijf. Van Lieshout & Partners is opgericht in 1998.  In 2023 vierden we ons 25 jarig jubileum.

Het team

De organisatie van Van Lieshout & Partners bestaat uit 2 directieleden, een ervaren team beleggingsadviseurs, een financieel planner en een compliance officer.

Richard de Jong directeur

Drs. Richard de Jong RBA

Directeur

Richard is vermogensbeheerder in hart en nieren. Sinds 2001 is hij werkzaam als vermogensbeheerder bij Van Lieshout & Partners. Vanaf 2012 is hij eindverantwoordelijk voor de beleggingen en de portefeuillesamenstellingen. Hierbij wordt de klant niet in een hokje gestopt, maar is het zijn doel een echte portefeuille op maat te maken.

Erik Beekes directeur

Drs. Erik Beekes MBA

Directeur

Erik heeft 25 jaar ervaring in het ontwikkelen van concepten en bedrijven. Zijn passie bestaat uit het vinden van oplossingen voor de behoeften van klanten in de financiële dienstverlening. Erik heeft in diverse managementfuncties gewerkt bij ING, Rabobank en Theodoor Gilissen. Bij Van Lieshout & Partners is Erik directeur commerciële- en financiële ontwikkeling en vermogensbeheerder.

Thomas Schets vermogensbeheerder

Drs. Thomas Schets RBA

Associate partner

Thomas is, vanaf 1998, in diverse beleggingsfuncties werkzaam geweest bij Rabobank en Van Lanschot. Zijn passie is beleggen, zijn streven het opbouwen van een lange termijn vertrouwensband met zijn relaties. Bij Van Lieshout & Partners is Thomas Vermogensbeheerder.

Natie Angela vermogensbeheerder

Natie Angela

Associate partner

Natie heeft ruim 25 jaar beleggingservaring. Haar passie is beleggingsportefeuilles matchen aan klantbehoefte en de financiële marktbewegingen. Zij heeft een lange carrière bij de Rabobank achter de rug. In het begin voornamelijk optie-constructies geadviseerd, daarna verder gespecialiseerd in samenstelling portefeuilles. Zij heeft volgens eigen zeggen haar partners gevonden die hetzelfde denken en doen. “Visie, durf en aandacht voor portefeuilles!’

George Terpstra vermogensbeheerder

Drs. George Terpstra

Associate partner

George is vanaf 1995 werkzaam in het effecten vak. Het opbouwen van een goede en langdurige relatie met zijn klanten vindt hij belangrijk. Dit zorgt ervoor dat een groot aantal van zijn klanten al meer dan 25 jaar gebruik maakt van zijn expertise voor hun beleggingsportefeuille.

Robert Kruisland vermogensbeheerder

Robert Kruisland

Relatiebeheerder

Robert is in 1987 gaan werken bij de vermogensbeheer afdeling van Pierson, Heldring & Pierson en sindsdien enthousiast voor het beleggingsvak. Hij heeft in de afgelopen 31 jaar zowel bij institutionele vermogensbeheerders (ING Asset Management, het huidige NN IP) als private banks gewerkt zoals eerder genoemde, ING Wealth Management en Deutsche Asset & Wealth Management. Het leukste vindt hij de client en zijn/haar verhaal. Zij stimuleren zijn passie en intellectuele drive. Naast het vermogensbeheer is Robert actief in het lesgeven aan beginnende vermogensbeheer professionals en startende medewerkers van de Nederlandse toezichthouder.

Harald Balder partner

Harald Balder FFP CFP®

Financieel Planner

Harald is ruim 20 jaar actief in de financiële branche. Hij heeft jarenlange ervaring in het adviseren en begeleiden van ondernemers en particulieren op het gebied van financiële planning, vermogens- en hypotheekadvies. Als zelfstandig financieel planner is Harald aangesloten bij de Federatie Financieel Planners en bij de Federatie Vermogensplanners.

Lieuwe Holwerda partner

Lieuwe Holwerda

Associate partner

Lieuwe is vanaf 1995 werkzaam in het effectenwezen, gestart op de Optiebeurs om vervolgens werkzaam te zijn als beleggingsadviseur bij van Lanschot Bankiers en ABN-AMRO. Zijn uitgangspunt is om ervoor te zorgen dat zijn klanten goed inzicht krijgen in hun vermogen en ze een duidelijk overzicht te geven over de beleggingskeuzes die gemaakt kunnen worden.

Daarbij richt hij zich op een duurzame en lange termijn-relatie gebaseerd op een combinatie van integriteit, creativiteit, klantgerichtheid en een goed gevoel voor verhoudingen!

Faizel Dostmohamed

Faizel Dostmohamed

Relatiebeheerder

Met ingang van 1 juli a.s. zal Faizel het team van Van Lieshout & Partners komen versterken.

Faizel heeft ruim 25 jaar ervaring op het gebied van vermogensbeheer en financieel advies. Eerder was hij werkzaam bij Insinger de Beaufort, Kempen & Co, Theodoor Gilissen en InsingerGilissen. Met zijn klanten werkt hij naar een persoonlijk vermogensplan toe, waarbij financial (life) planning, estate planning, vermogensstructurering en financiering aan bod komen.

Karel Vogel compliance officer

Drs. Karel Vogel

Compliance officer

Na een loopbaan als registeraccountant bij PwC en als Hoofd Toezicht bij de AFM, is Karel al vele jaren adviseur voor partijen in de financiële sector. Bij Van Lieshout & Partners is Karel compliance officer en richt hij zich met name op interne compliance, risicomanagement en de relatie met toezichthouders.

Erkende organisatie

Van Lieshout & Partners N.V. heeft vergunningen voor:

  1. het in de uitoefening van beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten;
  2. beheren van een individueel vermogen;
  3. het in de uitoefening van beroep of bedrijf adviseren over financiële instrumenten.

Deze vergunningen zijn afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De vermogensbeheerders van Van Lieshout & Partners zijn zeer ervaren en ingeschreven in het register van het Dutch Securities Institute (DSI). Dit betekent dat naast de toetsing van de organisatie door de AFM ook alle individuele medewerkers zijn getoetst op deskundigheid, ervaring en integriteit. Financieel staat Van Lieshout & Partners onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Van Lieshout & Partners staat ingeschreven bij het handelsregister te Amsterdam onder nummer 33297620.

InsingerGilissen of Saxo Bank

Al onze cliënten bankieren bij InsingerGilissen of Saxo Bank. Alle gelden en effecten berusten bij de desbetreffende depotbank. Effectennota’s en dagafschriften ontvangt u ook van deze bank.