Cryptomunten

Als belegger en/of investeerder kun je in zeer veel verschillende categorien beleggen en/of investeren. Een (mogelijke) beleggingscategorie die al geruime tijd in de belangstelling staat, is de cryptomunten. De Bitcoin is waarschijnlijk het bekendste voorbeeld van een cryptomunt, maar is zeker niet de enige. Aangezien wij met regelmaat vragen krijgen over de verschillende cryptomunten, en de Bitcoin in het bijzonder, zullen wij in dit blog onze visie over deze munten uiteenzetten.

Om te beoordelen of een belegging bij ons past, spelen twee variabelen een grote rol.

Liquiditeit 

Het eerste waar wij bij een mogelijke belegging naar kijken, is de liquiditeit. Hiermee bedoelen wij of het mogelijk is om dagelijks in en uit te stappen. In de praktijk betekent dit in bijna alle gevallen, dat een mogelijke belegging genoteerd moet zijn aan een beurs. Los van de controle die er dan is, zorgt een beursnotering er ook voor dat wij een belegging snel en eenvoudig kunnen kopen of verkopen. Wij adviseren daarom geen illiquide beleggingsfondsen zoals sommige hedge fondsen en private equity. Dit soort beleggingen hebben vaak geen beursnotering en mocht u om wat voor een reden dan ook de beschikking willen hebben over uw beleggingen, dan kunnen wij deze fondsen niet snel verkopen. 

Tot voor kort was het eigenlijk niet mogelijk om via de beurs in cryptomunten te beleggen. In veel gevallen moest dit via een website van een particuliere onderneming waar nauwelijks toezicht op is. Recentelijk zijn er meerdere beursgenoteerde trackers geïntroduceerd die op hun beurt beleggen in verschillende cryptomunten. Dit is vergelijkbaar met een tracker die bijvoorbeeld in een mandje aandelen belegt. Op deze manier wordt er niet rechtstreeks in cryptomunten belegd, maar kan men wel beleggen in deze munten inclusief de bijbehorende liquiditeit en toezicht. 

Waardering 

Naast liquiditeit letten wij op nog een bepalende factor, te weten de waardering van een belegging. Om te bepalen of wij ergens in willen beleggen, is het voor ons noodzakelijk dat je de belegging kunt waarderen. Bij een aandeel kun je dan bijvoorbeeld kijken naar het dividendrendement of de koers/winstverhouding. Bij een obligatie kun je kijken naar het effectieve rendement en bij vastgoed naar het huurrendement. Aan de hand van deze maatstaven kan een belegger dan beoordelen of een belegging duur of goedkoop is en of hij/zij de belegging in zijn/haar portefeuille wil opnemen. Ons principiële uitgangspunt is dat zodra een objectieve waardering niet mogelijk is, wij niet rechtstreeks in deze grootheden beleggen. 

Zo beleggen wij bijvoorbeeld niet rechtstreeks in olie. Wel kunnen wij aandelen in onze portefeuille opnemen van bedrijven die olie oppompen en verkopen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld Total en Koninklijke Olie. De winstgevendheid van dit soort ondernemingen hangt nauw samen met de olieprijs. Op deze wijze beleggen wij indirect toch in olie, maar kunnen wij met objectieve maatstaven beoordelen of het aandeel dat wij opnemen duur of goedkoop is. Dit principe geldt ook voor cryptomunten. Er zijn voor cryptomunten geen objectieve maatstaven om te bepalen of een munt duur of goedkoop is. Populair gezegd; het is wat de gek er voor geeft. Ondanks het feit dat wij niet rechtstreeks in digitale munten willen beleggen, zien wij de rol van deze munten in de economie steeds groter worden. Daarom beleggen wij, net als bij olie, op indirecte wijze in digitale munten. 

In onze individuele aandelenportefeuille beleggen wij in PayPal en in onze trackerportefeuille in de tracker iPay dat vervolgens onder andere in PayPal belegt. Recentelijk heeft PayPal de Bitcoin in haar assortiment opgenomen, waardoor consumenten nu de mogelijkheid hebben om bij duizenden ondernemingen met Bitcoin te betalen. Via dit aandeel en de tracker iPay profiteren wij enerzijds van de stijgende populariteit van digitale munten en kunnen wij anderzijds toch gebruik maken van objectieve criteria om te beoordelen of een belegging duur of goedkoop is. 

Drs. Richard de Jong RBA is directeur vermogensbeheer bij en mede-eigenaar van Van Lieshout & Partners N.V. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Bent u benieuwd naar ons beleggingsbeleid naar aanleiding van het bovenstaande?

 

Schrijf u nu in voor de periodieke nieuwsbrief van Van Lieshout & Partners